Hvad er Aspartams historie?

Aspartam blev opdaget i 1965 af en kemiker, der arbejdede for det amerikanske selskab Searle, og en første markedsføringstilladelse (MA) blev udstedt i USA af Food and Drug Administration (FDA) i 1974. Denne MA blev suspenderet et par måneder senere efter en Klage over tilladelsen med den begrundelse, at de toksiske og kræftfremkaldende virkninger på hjernen af denne forbindelse og dets metabolitter ikke var blevet korrekt evalueret i forsøgsundersøgelserne. Efter en revurdering af undersøgelserne om forsøgsdyr og en undersøgelse af nye data (herunder en undersøgelse af carcinogenicitet hos rotten) gav FDA dette produkt en ny MA i 1981 (FDA, FR 1981) til anvendelse i fast mad. Denne tilladelse blev udvidet til læskedrikke i 1983 (FDA, FR 1983) og til brug som generel sødestof i 1996. Sikkerheden af aspartam er blevet vurderet og anerkendt af en række andre nationale og internationale organisationer, herunder FAO / WHO-udvalget Af eksperter på fødevaretilsætningsstoffer (JECFA) og på EU-plan af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler. Det blev godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35 / EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler (vedtaget den 30. juni 1994), og dets anvendelse er tilladt i mere end 90 lande. I Frankrig er aspartam tilladt siden 1988. Aspartam Acceptable Daily Intake (ADI) for mennesker blev fastgjort til 40 mg / kg legemsvægt / dag af JECFA (1980).

980x.jpg

I 1996 lancerede en artikel af JW Olney, der tyder på en sammenhæng mellem en øget forekomst af hjernetumorer i USA og markedsføring af aspartam debatten om de risici for menneskers sundhed som følge af forbruget. Debatten er blevet dækket af medierne, især på internettet, hvor adskillige tusinde hjemmesider er afsat til aspartams virkninger. Disse indeholder påstande om, at dette tilsætningsstof er ansvarlig for et stort antal bivirkninger (mere end halvtreds), hvoraf nogle er meget alvorlige, såsom: multiple sclerose, lupus erythematosus, golfkrigssyndrom, hjernetumorer, epileptiske anfald, komplikationer af Diabetes osv. Samtidig har sundhedsmyndighederne i en række lande reageret ved at informere offentligheden om de tilgængelige eller igangværende undersøgelser og om data baseret på videnskabelig dokumentation.

Efter en gennemgang af aspartams fysiske og kemiske egenskaber vil denne rapport først og fremmest undersøge de tilgængelige toksikologiske og epidemiologiske data om virkningerne af dette additiv på nervesystemet (kræft og anfald) og for det andet estimaterne af forbruget af dette Sødemiddel af den generelle befolkning og af specifikke populationer som børn og diabetiske unge. For disse specifikke populationer kan der være en potentiel risiko som følge af kraftigt forbrug, lav kropsmasse eller endelig en særlig metabolisk modtagelighed.